We gaan verder als SamenZeedijk en verhuizen naar SamenZeedijk.nl! Verhuis mee!

Het project Zeedijk Toekomst, gaat binnenkort verder als vereniging SamenZeedijk.

Beetje bij beetje wordt het project Zeedijk Toekomst omgezet naar de vereniging SamenZeedijk. Op Facebook zijn we al verhuisd naar SamenZeedijk en vanaf vandaag ook.

Bezoek onze nieuwe website www. SamenZeedijk!

 

Missie / visie   logo  naam

Met de nieuwe naam willen we duidelijk maken dat we  er zijn voor alle Bewoners, Ondernemers en Buren van de Zeedijk. Samen zijn we immers de Zeedijksamenleving.

De nieuwe vereniging is een vervolg op het project Zeedijk Toekomst.  Een van de belangrijkste doelstellingen van het project Zeedijk Toekomst was het zoeken naar oplossingen voor  conflicterende belangen van bewoners,  ondernemers en buren van de Zeedijk.

Uit alle gegevens (o.a. de interviews en feedback) is gebleken dat bijna alle problemen en daarmee ook oplossingen raken aan alle partijen, bewoners, ondernemers en buren. Om problemen op te lossen en te voorkomen is het dan ook logisch alle partijen betrokken te houden.
Door je te beperken tot één groep neem je het risico dat je blind wordt voor de belangen van iemand anders. Hetzelfde geldt uiteraard voor eenzijdige informatie. Het verrijkt ons inziens een discussie en samenleving als je gedwongen wordt om ook de belangen van anderen in het vizier te hebben en houden ook al komen die niet overeen met jouw belangen.
Verschillende groepen binnen één vereniging is een wezenlijke en nodige verrijking en daarom in het belang van de Zeedijksamenleving. Wij willen niet naar een situatie van wij, zij en die….
Samen zijn we één Zeedijk;  een bonte verzameling van mensen die wonen en werken op de Zeedijk. De vereniging SamenZeedijk  heeft als doel een continue vinger aan de pols van de Zeedijk te zijn. Iedere bewoner, ondernemer of buur moet met zijn zorgen, problemen, oplossingen, complimenten en wat dies meer zij bij ons terecht kunnen..  Wij hopen dat samen te kunnen doen met jou en alle andere Zeedijkorganisaties. We hopen met jou daar invulling aan te geven tijdens de discussieavonden en BOB-raadplegingen die we gaan organiseren. Maar daarover binnenkort meer. Tot dan, aarzel niet om bij ons aan te kloppen met  vragen en opmerkingen.

Naam platvorm / vereniging

Met de naam SamenZeedijk proberen we duidelijk te maken dat je voor een goed functionerende Zeedijksamenleving moet samenwerken. Met zijn allen zijn we samen de Zeedijk. (De Zeedijkcommunity) De vereniging SamenZeedijk wil een combinatie zijn van een moderne buurtvereniging, belangenvereniging en een platform. (drie sporen beleid)
Doelgroep: bewoners, ondernemers en buren van de Zeedijk. Afgekort BOB.

Logo SamenZeedijk

Een Zeedijksamenleving maken we samen! Jij en wij!

Het logo

De puzzelstukjes symboliseren de verschillende individuen, groepen en belangen die deel uitmaken van de internationale Zeedijksamenleving. Het symboliseert de (noodzakelijke) binding en betrokkenheid.
Daarnaast symboliseert het ook de talrijke functies van de Zeedijk, o.a. wonen, werken, ondernemen en verblijven.  Door die verschillende functies is het puzzelen om tot een goede belangbehartiging te komen voor alle gebruikers van de Zeedijk.
De rode, witte en groene puzzelstukken symboliseren de Zeedijk, de blauwe en gele de aangrenzende stegen. (onze buren)
De openrand, waar nog een volgend puzzelstukje gelegd kan worden,  maakt duidelijk dat we deel uitmaken van een grotere samenleving. De puzzel is immers niet af. De openstukken maken ook duidelijk dat we met onze omgeving willen  en moeten  samenwerken.
De roze omlijning van de letters ….., toeval of geen toeval? Dat mag iedereen zelf invullen.

Verhuisbericht Zeedijk

De facebookpagina Zeedijk buren zaken wordt niet langer meer gebruikt door het Project Zeedijk Toekomst / SamenZeedijk.  Wij publiceren voortaan alleen nog maar op de facebookpagina SamenZeedijk. Doelgroep:  bewoners, onderemers en buren van de Zeedijk.  Verhuis je mee?

 

Knipsel

 

 

Website voor Zeedijk ondernemers

allemaalZeedijk

Binnenkort online: AllemaalZeedijk.nl

Op 7 april hebben we de voorlopig brugvoorstellen gepresenteerd in het kader van het project Zeedijk Toekomst.  In een van deze overzichten zat ook verwerkt het maken van een overzichtpagina c.q. website van alle Zeedijk ondernemingen.  Op die manier kan iedereen zien dat de Zeedijk heel veel te bieden heeft.

We hebben besloten om deze Zeedijk website nu al te realiseren.  Het streven is dat deze uiterlijk 1 november aanstaande online is.

U denkt nu misschien al, wat gaat mij dat kosten?  Het antwoord is helemaal niets. We gaan de website gratis realiseren en  elke Zeedijk onderneming krijgt drie gratis vermeldingen met een gratis link naar uw website, profiel of facebookpagina. Dit allemaal zonder verplichtingen, zonder administratiekosten en zonder kleine lettertjes.
De website krijgt een vergelijkbare lay-out zoals www.startpagina.nl  Het belangrijkste verschil is dat externe bedrijven niet vermeld worden.  Ook niet als ze daarvoor betalen.  Op termijn gaan we wel bedrijven vermelden die gevestigd zijn in een van de zijstraatjes of stegen van de Zeedijk.

De website gaan we in 2015 uitbreiden met andere interessante faciliteiten, maar daarover informeren wij u op een later moment.

De website is vanaf 15 november zichtbaar via de volgende twee internetadressen:  www.zeedijk020.nl  en www.allemaalzeedijk.nl

De informatie die nu op Zeedijk020.nl staat verhuist naar een andere website
Wilt u graag vermeld staan op de website, meld u dan nu aan.  Daar heeft u maar vijf minuten voor nodig. U kunt zich voor de website aanmelden via www.onzeZeedijk.nl/ondernemers

Heeft uw bedrijf geen website? Neem dan even contact met ons op. Dan maken we een (gratis)  profielpagina voor u.

Voor meer info:
Ton Jacobs,
Telefoon : 06 39 28 23 38.
E-mail: Ton@Zeedijk020.nl
De domeinnamen en webhosting zijn gratis beschikbaar gesteld.

Aanmelden vóór 1 november

Onze SamenZeedijk visie

Zoals aangekondigd nu regelmatig wat meer informatie over de oprichting van de vereniging SamenZeedijk als opvolger van het project Zeedijk Toekomst.

Zoals we over het logo hebben nagedacht, hebben we dat ook gedaan over de naam. Met de nieuwe naam willen we duidelijk maken dat we  er zijn voor alle Bewoners, Ondernemers en Buren van de Zeedijk. Samen zijn we immers de Zeedijksamenleving.
De nieuwe vereniging is een vervolg op het project Zeedijk Toekomst.  Een van de belangrijkste doelstellingen van het project Zeedijk Toekomst was het zoeken naar oplossingen voor  conflicterende belangen van bewoners,  ondernemers en buren van de Zeedijk.

Uit alle gegevens (o.a. de interviews en feedback) is gebleken dat bijna alle problemen en daarmee ook oplossingen raken aan alle partijen, bewoners, ondernemers en buren. Om problemen op te lossen en te voorkomen is het dan ook logisch alle partijen betrokken te houden.
Door je te beperken tot één groep neem je het risico dat je blind wordt voor de belangen van iemand anders. Hetzelfde geldt uiteraard voor eenzijdige informatie. Het verrijkt ons inziens een discussie en samenleving als je gedwongen wordt om ook de belangen van anderen in het vizier te hebben en houden ook al komen die niet overeen met jouw belangen.
Verschillende groepen binnen één vereniging is een wezenlijke en nodige verrijking en daarom in het belang van de Zeedijksamenleving. Wij willen niet naar een situatie van wij, zij en die….
Samen zijn we één Zeedijk;  een bonte verzameling van mensen die wonen en werken op de Zeedijk. De vereniging SamenZeedijk  heeft als doel een continue vinger aan de pols van de Zeedijk te zijn. Iedere bewoner, ondernemer of buur moet met zijn zorgen, problemen, oplossingen, complimenten en wat dies meer zij bij ons terecht kunnen..  Wij hopen dat samen te kunnen doen met jou en alle andere Zeedijkorganisaties. We hopen met jou daar invulling aan te geven tijdens de discussieavonden en BOB-raadplegingen die we gaan organiseren. Maar daarover binnenkort meer. Tot dan, aarzel niet om bij ons aan te kloppen met  vragen en opmerkingen.

Wij zijn benieuwd naar jouw reactie!

Logo SamenZeedijk Facebook

Een Zeedijksamenleving maken we samen. Jij en wij!

Winkelhuren Amsterdam 2014 (inclusief Zeedijk)

DHZ Zadelhof heeft ook dit jaar weer een interessant rapport uitgebracht over de winkelhuren in Amsterdam.  Ook de Zeedijk is in het rapport opgenomen.

Knipsel

Winkelhuren Amsterdam 2014

Voor het gemak kun je hier ook de rapporten over 2012 en  2013 downloaden.

Vandaag besteedt het Parool ook aandacht aan de winkelhuren. De huren in de mooie Kalvertoren zijn fors verlaagd, maar toch is er leegstand. Op de Zeedijk gaat het beter. Alles is inmiddels verhuurd. In een van de panden van de NV Zeedijk wordt momenteel hard gewerkt om er binnenkort een winkel te kunnen openen. Uiteraard wensen wij deze nieuwe ondernemers op de Zeedijk veel succes.

rapport_onderzoek_winkelhuren_in_amsterdam_2014

winkelhuren_amsterdam_2013

winkelhuren_amsterdam_2012_dtz_zadelhoff_2012

Online shoppen

Doordat we met zijn allen steeds meer online shoppen krijgt de detailhandel het steeds moeilijker.  Hoe kan de detailhandel, met name op de Zeedijk, verder inspelen op deze ontwikkelingen. Wij zijn benieuwd naar jouw suggesties. Je kunt hier een reactie plaatsen. Deze wordt dan direct online geplaatst op deze pagina.

online shoppen

Hoe kan de Zeedijk inspelen op het online shoppen?

 

BOB-raadpleging Zeedijk

Tijdens de laatste avond voor Bewoners, Ondernemers en Buren van de Zeedijk maakte het brugteam bekend om in de nieuwe vereniging voortaan  BOB-raadplegingen te willen organiseren.  Hieronder aanvullende informatie over dit initiatief.

De Zeedijk is een  omgeving waar mensen, wonen, werken, ondernemen en verblijven. Daardoor ontstaan ook verschillende belangen en zijn de belangen van alle Zeedijkgebruikers soms conflicterend.  Het is een uitdaging om te zoeken naar oplossingen voor die conflicterende belangen.  Veel Bewoners, Ondernemers en Buren van de Zeedijk (BOB’s) hebben soms  anderen wensen .

Bij grote of ingrijpende veranderingen wil de vereniging SamenZeedijk voortaan een BOB raadpleging organiseren.  Een BOB-raadpleging is ons eigen adviserend Zeedijk referendum, waar alle BOB’s aan kunnen deelnemen.
Op dit moment wordt nagedacht over een BOB-raadpleging over het wijzigen van de afval ophaaltijden. (maandag en donderdag)
BOB’s kunnen bij het bestuur van de vereniging SamenZeedijk ook een BOB-raadpleging aanvragen. Als dit verzoek ondersteunt wordt door minimaal 30 BOB’s, dan is het bestuur verplicht om de procedure voor zo’n BOB raadpleging binnen twee maanden te starten.   Zo’n aanvraag voor een BOB-raadpleging moet wel aan een aantal eisen doen. Die eisen worden de komende weken nog verder uitgewerkt.
Even voor de duidelijkheid. Voor 1 januari  2015  kan nog niemand een BOB-raadpleging aanvragen.
BOB-raadpleging Zeedijk
BOB-raadpleging Zeedijk
De uitslag van een BOB-raadpleging is altijd (zwaar) adviserend.
Een BOB-raadpleging begint altijd met een bepaald voorstel. Dat voorstel publiceren we dan in de nieuwsbrief en op de website SamenZeedijk.nl  Ook die publicatie zal aan een aantal eisen moeten voldoen. Vervolgens kunnen alle BOB’s met elkaar op de website over dit onderwerp in discussie gaan.
Na een aantal weken worden alle opmerkingen van iedereen verwerkt in een nieuw voorstel. De nieuwe tekst publiceren we dan ook op de website SamenZeedijk.nl, zodat iedereen er nog eens goed over kan nadenken.
Vervolgens wordt een discussieavond georganiseerd over dit onderwerp waardoor  mogelijk weer voor nieuwe inzichten ontstaan.
Kort na de discussieavond organiseert de vereniging SamenZeedijk de digitale BOB-raadpleging. Via een website kan dan iedereen zijn mening kenbaar maken. Dat kan niet anoniem.
De kosten van de BOB-raadpleging kunnen gedeeltelijk in rekening worden gebracht bij de aanvragers van de raadpleging.
De BOB-raadpleging wordt opgenomen in de statuten van de nog op te richten vereniging SamenZeedijk.
Wil jij meedenken over de verdere uitwerking van dit idee en tevens de eerste BOB-raadpleging mee organiseren, stuur dan een bericht via het onderstaande mailformulier.