We gaan verder als SamenZeedijk en verhuizen naar SamenZeedijk.nl! Verhuis mee!

Het project Zeedijk Toekomst, gaat binnenkort verder als vereniging SamenZeedijk.

Beetje bij beetje wordt het project Zeedijk Toekomst omgezet naar de vereniging SamenZeedijk. Op Facebook zijn we al verhuisd naar SamenZeedijk en vanaf vandaag ook.

Bezoek onze nieuwe website www. SamenZeedijk!

 

Missie / visie   logo  naam

Met de nieuwe naam willen we duidelijk maken dat we  er zijn voor alle Bewoners, Ondernemers en Buren van de Zeedijk. Samen zijn we immers de Zeedijksamenleving.

De nieuwe vereniging is een vervolg op het project Zeedijk Toekomst.  Een van de belangrijkste doelstellingen van het project Zeedijk Toekomst was het zoeken naar oplossingen voor  conflicterende belangen van bewoners,  ondernemers en buren van de Zeedijk.

Uit alle gegevens (o.a. de interviews en feedback) is gebleken dat bijna alle problemen en daarmee ook oplossingen raken aan alle partijen, bewoners, ondernemers en buren. Om problemen op te lossen en te voorkomen is het dan ook logisch alle partijen betrokken te houden.
Door je te beperken tot één groep neem je het risico dat je blind wordt voor de belangen van iemand anders. Hetzelfde geldt uiteraard voor eenzijdige informatie. Het verrijkt ons inziens een discussie en samenleving als je gedwongen wordt om ook de belangen van anderen in het vizier te hebben en houden ook al komen die niet overeen met jouw belangen.
Verschillende groepen binnen één vereniging is een wezenlijke en nodige verrijking en daarom in het belang van de Zeedijksamenleving. Wij willen niet naar een situatie van wij, zij en die….
Samen zijn we één Zeedijk;  een bonte verzameling van mensen die wonen en werken op de Zeedijk. De vereniging SamenZeedijk  heeft als doel een continue vinger aan de pols van de Zeedijk te zijn. Iedere bewoner, ondernemer of buur moet met zijn zorgen, problemen, oplossingen, complimenten en wat dies meer zij bij ons terecht kunnen..  Wij hopen dat samen te kunnen doen met jou en alle andere Zeedijkorganisaties. We hopen met jou daar invulling aan te geven tijdens de discussieavonden en BOB-raadplegingen die we gaan organiseren. Maar daarover binnenkort meer. Tot dan, aarzel niet om bij ons aan te kloppen met  vragen en opmerkingen.

Naam platvorm / vereniging

Met de naam SamenZeedijk proberen we duidelijk te maken dat je voor een goed functionerende Zeedijksamenleving moet samenwerken. Met zijn allen zijn we samen de Zeedijk. (De Zeedijkcommunity) De vereniging SamenZeedijk wil een combinatie zijn van een moderne buurtvereniging, belangenvereniging en een platform. (drie sporen beleid)
Doelgroep: bewoners, ondernemers en buren van de Zeedijk. Afgekort BOB.

Logo SamenZeedijk

Een Zeedijksamenleving maken we samen! Jij en wij!

Het logo

De puzzelstukjes symboliseren de verschillende individuen, groepen en belangen die deel uitmaken van de internationale Zeedijksamenleving. Het symboliseert de (noodzakelijke) binding en betrokkenheid.
Daarnaast symboliseert het ook de talrijke functies van de Zeedijk, o.a. wonen, werken, ondernemen en verblijven.  Door die verschillende functies is het puzzelen om tot een goede belangbehartiging te komen voor alle gebruikers van de Zeedijk.
De rode, witte en groene puzzelstukken symboliseren de Zeedijk, de blauwe en gele de aangrenzende stegen. (onze buren)
De openrand, waar nog een volgend puzzelstukje gelegd kan worden,  maakt duidelijk dat we deel uitmaken van een grotere samenleving. De puzzel is immers niet af. De openstukken maken ook duidelijk dat we met onze omgeving willen  en moeten  samenwerken.
De roze omlijning van de letters ….., toeval of geen toeval? Dat mag iedereen zelf invullen.

Verhuisbericht Zeedijk

De facebookpagina Zeedijk buren zaken wordt niet langer meer gebruikt door het Project Zeedijk Toekomst / SamenZeedijk.  Wij publiceren voortaan alleen nog maar op de facebookpagina SamenZeedijk. Doelgroep:  bewoners, onderemers en buren van de Zeedijk.  Verhuis je mee?

 

Knipsel